2012-04-26 En fantastisk utveckling

2007 var vi 24 personer på bolaget. Idag är vi totalt sett 86 personer fördelat på två företag. 77 personer på Lindqvist Bygg och 9 på MFS Fastighetssservice.
En fantastisk utveckling, se här: Lindqvist Bygg 2005-2012 .

Vi tror att en stor andel eget folk kompletterat med att vid behov hyra in snickare är en framgångsrik väg att gå och kommer fortsätta på den vägen. Duktiga snickare är välkomna att höra av sig.