2012-04-25 Nyanställningar

Snaste tiden har vi fyllt på lite till. David Kaikohosroshvili,
och  Hussein Sayadi är nya tillskott på
snickarsidan. Välkomna till Stockholms ledande företag inom stomkomplettering.

Dagens notering är 77 personer på Lindqvist.
Nytt rekord!