2012-03-21, Vilken resa vi gjort 2005 – 2013

2005 var vi 19 personer på Lindqvist Bygg. Genom målmedveten expansion och förvärv är vi idag totalt sett 102 personer fördelat på tre företag.

77 st. på Lindqvist Bygg AB, 9 st. på MFS Fastighetsservice (förvärvat 2008) och 16 st. på Nicator AB (förvärvat 2012).

En fantastiskt rolig utveckling, se graf Antal Anställda 2005 – 2013

Vi tror att en stor andel eget folk kompletterat med att vid behov hyra in snickare är en framgångsrik väg att gå och kommer fortsätta på den vägen.
Duktiga snickare är välkomna att höra av sig.