2012-03-15 Förstärkning

Personalfrågor och utveckling av organisationen är centralt i framgångsrika företag, och en nödvändighet för fortsatt stabil utveckling.

Vi har därför förstärkt organisationen inom HR med Kathrin Erjén, som närmast kommer från ett av projekten på Citybanan där hon varit personalansvarig.

Kathrin  börjar hos oss den 2 april.

Välkommen!