2012-01-05 Solskensmorgon

Vissa mornar är bättre än andra.
Björn K och Pier A utför fasadarbeten på Kv. Loen. Markku S bakom kameran.