2011-11-18, Trippel A

Trygga affärer med Lindqvist Bygg.

Lindqvist Bygg har för 13:e gången/året tilldelats Trippel-A diplom för högsta kreditvärdighet enligt Soliditets kreditratingsystem.