2011-05-06 FLYTT

På måndag kommer möblerna till vårt nya kontor i Nacka Strand, dubbelt så stort kontor väntar oss.
Veckan kommer således vara kantad av arbeten knutna till denna flytt, kanske mest fredagen den 13e(!) då all teknik i form av telefoni, IT helt kommer ligga nere.
Givetvis når Ni oss alltid på våra resp. mobiler, men just denna fredag och till del den vecka kan vår servicenivå till Er sjunka något.