2011-04-29

Vi fortsätter att stärka organisationen!
Den här gången är det åter Sören Carlssons verksamhetsben, hyresgästanpassning, som förstärks.
Johan Sandström börjar hos oss till sommaren som Platschef.
Johan skall tillsammans med Sören Carlsson & Jesper Forsberg driva hyresgästanpassningar till våra nuvarande och nya kunder.