2011-04-12

Kungliga musikhögskolan
Vi skall utföra 16 st. övningsrum åt Kungliga musikhögskolan på Östermalm.
Det gäller en generalentreprenad, så vi utför både byggarbeten och installationer. Byggstart V17 och klart till semestern.
Affärschef Sören.
Ordervärde 2,5 miljoner.