2011-04-01

Björkbackens Trygghetsboende
Tyresö Bostäder bygger trygghetsboende i Tyresö Centrum. Projektstyrningen håller ebab i.
Vi skall bygga yttertak, utfackningsväggar, innerväggar, snickerier mm.
Utöver det vanliga skall vi även hålla ytskikt golv, under och yttertak. Projektet började V14 och fortsätter året ut.
Arbetschef Magnus.
Arbetsledare Lennart.
Ordervärde 11 miljoner, totalt med optioner knappt 20 miljoner.