2011-03-11

Vi växer – på bred front!
Vintern har varit intensiv hos oss, flera nya projekt och d:o kunder har vänt sig till oss för att genomföra sina projekt.Efter en period av relativ stillsamhet märks det tydligt att branschen har vänt uppåt. Nya projekt och d:o kunder har kommit till oss och vi har förstärkt kraftigt på resurssidan senaste tiden, en tidsfråga innan vi är 100 anställda, säger Göran P Larson, Vd.Dessutom öppnar vi inom kort nytt kontor i Nacka Strand, dubbelt så stort (lite drygt) som tidigare.Budgetmålet för 2011 är att växa kraftigt, nära nog en fördubbling mot 2010, och detta skall vi nå via våra tre verksamhetsområden: Stomkomplettering, Hyresgästanpassning och Teknisk fastighetsservice, avslutar Göran.