2011-03-02

Brf. Pyramidalmen
JM bygger ett nytt bostadskvarter i Långbro, Älvsjö.
I ett av deras delprojekt skall vi utföra både in- och utvändig stomkomplettering.
Det gäller 84 st. bostadsrättslägenheter. Projektet pågår hela året.
Arbetschef Per.
Arbetsledare Peo (Tony gör yttertaket).
Ordervärde 7 miljoner.