Våra tjänster

Stomkomplettering
Stomkomplettering omfattar allt från utfackningsväggar, mellanväggar och yttertak till montering av kök, dörrar, fönster mm. Läs mer

Hyresgästanpassning
Vi anpassar och/eller renoverar  kommersiella lokaler, skolor och bostäder för ändrad användning eller nya hyresgäster. Läs mer

 

http://localhost/lindkvist/

Om oss

Lindqvist Bygg AB är ett modernt och miljömedvetet byggföretag med gedigen branscherfarenhet. Sedan vi startade verksamheten 1994 har vi genomfört ca 1700 projekt, främst i delad entreprenad eller som underentreprenör åt de rikstäckande byggbolagen.

Vi genomför 70-80 st projekt årligen och kan nu blicka tillbaka på snart 25 år av ständig utveckling. Långsiktighet och förtroende är två av våra ledord, och då både våra första medarbetare och kunder fortfarande är med kan vi stå för det.
Våra kunder finns främst inom:

–   Bygglednings- och CM-företag
–   Fastighetsägare och fastighetsutvecklare
–   Stat och kommun
–   Riksbyggarna
–   Byggentreprenörer

Vår Uppförandekod beskriver våra värderingar och hur vi arbetar både internt och externt. Läs hela.

Lindqvist Bygg AB är medlem i Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening. 2009 blev vi utsedda till Gasellföretag av Dagens industri.

Koncernen
Lindqvist Bygg AB ingår i koncernen Växjö Entreprenad AB som verkat inom bygg- och fastighetsbranschen sedan 1989.

Koncernen består av tre bolag. Lindqvist Bygg AB erbjuder stomkomplettering och hyresgästanpassning, MFS AB tillhandahåller teknisk fastighetsservice samt Nicator AB med yttre fastighetsservice.

Dessa fyra tjänster utgör kärnan i koncernens verksamhet. Att kunna kombinera dessa tjänster i en och samma helhetslösning är vi ensamma om på marknaden.

De senaste åren har verksamheten expanderat kraftigt, på 10 år har omsättningen femfaldigats.

Under 2017 omsatte vi knappt 400 Mkr, koncernen har i dagsläget ca 90 st. anställda.

Läs mer om vår utveckling i milstolpar och historik.

Se koncernutveckling över tid Koncernutveckling.